Of je nu man bent of vrouw, iedereen heeft individuele mogelijkheden en talenten. Op school zal een leraar of onderwijzer gespitst zijn op de mogelijkheden die een leerling heeft, en proberen zijn of haar talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. In de sport is dat niet vanzelfsprekend. Met als gevolg dat niet elke atleet in die discipline terechtkomt waar hij of zij maximaal zou presteren. Minder-valide sporters hebben bovendien nog een extra struikelblok: ze worden vaak uitgesloten vanwege hun beperking. Niet met opzet, maar omdat hun mogelijkheden niet bekend zijn.

 

Door het organiseren van grote evenementen op het gebied van atletiek, en nu ook voor meerdere sporten, is onze Stichting een werktuig om atleten met een beperking een podium te geven.

 

Door de evenementen die we organiseren, kunnen de valide en minder-valide atleten een nauwere band met elkaar krijgen en komt er meer begrip voor de geweldige prestaties die geleverd worden, niet in het minst door atleten met een beperking.

Missie

 

De missie van de Stichting is het stimuleren van gehandicaptensport in al haar facetten. De Stichting probeert haar doel te realiseren met de organisatie van grote internationale sporttoernooien.

De gedachte daarbij is ‘van topsport naar breedtesport’. Minimaal eens in de twee jaar wil de Stichting een groot internationaal sporttoernooi organiseren.

Disability Games Foundation

 

De stichting Disability Games Foundation is opgericht op 19 maart, 2010 onder de naam ‘ IWAS Games’.  De direkte aanleiding hiervoor was de organisatie van de

‘IWAS Athletics European Open’. Na dit grote evenement is de naam van de stichting veranderd, omdat de naam ‘IWAS’ beschermd is. Vanaf 6 juli 2011 ging de stichting verder onder de naam 'Disability Games Foundation'.

Het hoofddoel van de Disability Games Foundation is het organiseren van (internationale) sportcompetities voor atleten met een lichamelijke of geestelijke beperking.

Disability Games Foundation

 

Torenlaan 18a

9401 HR  Assen

The Netherlands

 

Bank account: 1128.52.211   Rabobank Westerbork

IBAN number:  NL 20 RABO 0112852211

BIC code:  RABONL2U

Follow us!

 

www.facebook.com/disgames